Kontakt

 

Kontakt

 

Du kan alltid kontakta styrelsen via mail.

 

kvarnochroddar@gmail.com

Huvudnyckel=(H)

Förråd =(F)

Trädgårdsansvarig =(T)

Elansvarig = (E)

Miljöansvarig = (M)

Båten=(B)

Underhåll = (U)

Styrelse

 

 

 

Ordförande:

 

Peter Åhlund (H)(F)

Roddarvägen 10 D

 

070-597 28 85

 

 

Vice Ordförande:

 

Mattias Isaksson (Båten/F/U)

Roddarvägen 6 A

 

070-605 18 51

 

 

 

Sekreterare:

 

Towa Eng

Roddarvägen 14 G

 

070-380 02 11

 

 

 

Ledamöter:

 

Petter Ström (M)

Roddarvägen 14 B

070-350 70 56

Mats-Ola Nilsson (F/E)

Roddarvägen 16 A

 

073-275 51 01

 

Kim Eriksson

(Riksbyggens representant)

 

0771-860 860

 

 

 

Suppleanter:

 

Elenor Dahlström

Roddarvägen 14 A (T)

 

070- 878 93 41

 

Anders Beljestrand (H) Kvarnvägen 10

072-200 68 28

Bo Hanses

(Riksbyggens representant)

 

0771-860860

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

Kjell Brandelius

Roddarvägen 14 H

 

070-372 90 66

 

Peo Gudmundsson

Roddarvägen 8 F

 

070-211 67 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselkommité

 

Jessica Isacsson

Roddarvägen 10 F

 

073-063 75 43

 

Lena Carlsson Damstedt

Roddarvägen 8 D

 

070-211 70 78

 

Helena Molin

Roddarvägen 8 B

 

070-607 35 14

 

 

 

 

 

Samordnare

 

Jon Belin (F)(B)

Roddarvägen 8 B

 

073-045 58 91

 

 

 

Kåtan/Båten/Förråd

 

Jon Belin

 

070-323 22 76

 

Huvudnycklar

 

Peter Åhlund

Roddarvägen 10 D

 

Anders Beljestrand

Kvarnvägen 10

 

Inger Jonasson

Roddarvägen 14 C

 

 

 

51 65 56, 070-597 28 85

 

 

072-200 68 28

 

 

 

51 27 32, 070-518 55 48