Valberedningen

Vi som sitter i valberedningen är:

 

Kjell Brandelius

Roddarvägen 14 H

073-809 28 81

 

och

 

Peo Gudmundsson

Roddarvägen 8 F

070-211 67 12

 

Valberedningen

Valberedningen är medlemarnas

viktigaste instrument för att skapa och bibehålla

en fungerande styrelse, som på ett

kvalificerat och tryggt sätt kan

hantera föreningens verksamhet.