Miljö

Miljö

 

Miljön är viktig och vårt bidrag är bl.a. att ha en fungerande sophantering.

 

Det finns två sopstationer med fraktioner för brännbart och hushållskompost som ligger längs gångvägen vid järnvägen.

 

Det finns även två gemensamma soprum för övrig källsortering: wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, glas och deponi.

 

I plåtskåpet som står i soprummet kan du lämna glödlampor och batterier. Här finns också gratis kompostpåsar.

Det som inte går att sortera, t ex elektronik, får var och en ansvara för att frakta till kommunens återvinningsstation i Odenskog.

 

Med användande av lite sunt förnuft så fungerar sopsorteringen bra.

När detta saknas och soporna blir felsorterade så tar kommunen

extra betalt för detta.

Det drabbar oss alla!

 

 

 

 

 

Föreningen står för snöröjning, sandning och liknande underhåll av områdets vägar.

 

 

 

 

Om du känner dig osäker på sopsortering så finns bra info om detta på väggarna i soprummet.

 

 

Handfasta tips finns också på kommunens hemsida.

 

http://www.ostersund.se/boleva/avfallochatervinning