Samordnare

 

Samordnare

Om ni har mer eller mindre akuta problem med vvs, el, avlopp, låssystem, element, mm. kontakta:

Jon Belin

073-0455891

I övrigt ej akuta ärenden. Vad gäller ovanstående skall ni alltid kontakta styrelsen, eftersom alla åtgärder som avser fastighetens drift, skötsel, underhåll och förändringar skall godkännas och beställas av föreningen.

 

Var uppmärksam vad stadgarna föreskriver i synnerhet vad gäller ansvarsfrågor.

 

 

 

 

 

Jon kontaktas även i frågor som rör t ex:

 

°Värmesystemet

°Inställning av lokal-TV

°Bredband

°Båten

°Kåtan

°Inre Förråd med gräsklippare, trimmer verktyg mm.

°Färg och virke

°Lekplatser

°Belysning vid gångväg

mm...